SAVIVALDYBIŲ GEROVĖS INDEKSAS 2019

VISA LIETUVA GYVENA SAVIVALDYBĖSE: SĖKMĖ IR PROBLEMOS

APIE

Vilniaus politikos analizės institutas nuo 2018-ųjų metų sudaro Savivaldybių gerovės indeksą. Šis indeksas yra sudėtinis, paremtas plačios teminės apimties rodikliais ir yra tęstinis. Europos Sąjungos šalyse tokie indeksai plačiai naudojami regionų raidai stebėti ir analizuoti: VPAI ekspertai išnagrinėjo Švedijoje (Stokholmo Reforminstitutet) rengiamą savivaldybių žmogaus socialinės raidos indeksą bei Čekijoje (Obce v datech & Deloitte) skelbiamą savivaldybių gyvenimo kokybės indeksą. Vilniaus politikos analizės institutas, siekdamas išanalizuoti ir įvertinti gyvenimo gerovės pokyčius savivaldybėse, skelbs šį indeksą kasmet, pridėdamas aktualių komponentų.
Šio indekso tikslas – ne reitinguoti, bet vykdyti ilgalaikį stebėjimą, siekiant nuomonių formuotojams bei sprendimų priėmėjams suteikti objektyvios kontekstinės informacijos, didinti visuomenės informuotumą apie padėtį skirtinguose Lietuvos regionuose ir skatinti gyventojų pilietinį įsitraukimą į gerovės kūrimą savo gyvenamoje aplinkoje.
Savivaldybių gerovės indeksas, grindžiamas oficialiosios statistikos duomenimis, rodo naujausias savivaldybių gerovės raidos tendencijas. Indeksą sudaro 5 komponentai – socialinis saugumas, fizinis saugumas, gyvybinga ekonomika, kokybiškas švietimas, sveika demografija, o bendras vienos savivaldybės vertinimas yra subindeksų vidurkis. Konstruodami indeksą rengėjai susidūrė su disagreguotos socioekonominės statistikos pagal savivaldybes trūkumu, ir vertina tai kaip sisteminį iššūkį regioninės politikos sprendimams priimti ir įgyvendinti.