Vilniaus politikos analizės institutas inicijavo ir palaiko neformalų įvairių Lietuvos pilietinių ir nevyriausybinių iniciatyvų, skirtų medijų ir informaciniam raštingumui plėtoti, tinklą (MIRT). Jį sudaro šioje srityje dirbančios PVO ir NVO, o prie tinklo veiklos prisideda bei jį remia Lietuvos Švietimo, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Kultūros ministerijų strateginės komunikacijos bei susiję padaliniai.
MIRT veikla yra strateginės svarbos Lietuvai, nes padeda susieti Valstybės institucijų bei nevyriausybinių bei pilietinių organizacijų inciatyvas, kuriomis medijų ar informacinio raštingumo gebėjimai yra susiejami su pilietinio dalyvavimo bei demokratinių principų raštingumo elementais.
Iš viso tinkle yra virš 20 įvairių organizacijų ir įstaigų. Aktyviausi dalyviai yra VšĮ Saugesnio interneto centras, VšĮ Meno avilys, VšĮ Nepatogus kinas, VšĮ Nanook, VšĮ Lietuvos žurnalistikos centras, VU, VGTU ir VDU komunikacijos tyrėjai bei specialistai, Lietuvos valstybinių įstaigų strateginės bei viešosios komunikacijos padaliniai. Tinklo paskirtis yra koordinuoti, dalytis informacija ir veiklos bei bendradarbiavimo galimybėmis tarp narių. Tinklas yra atviras naujoms narėms-organizacijoms pagal jų pageidavimą, jei jos vykdo ar ketina vykdyti tematiškai susijusias veiklas bei projektus.
Toks koordinavimas padeda sustiprinti tiek Lietuvos demokratijos institucijų, tiek ir plačiosiosios visuomenės saugumą priešiškos ES bei Lietuvai dezinformacijos bei hibridinės karybos pavojaus sąlygomis.
Šioje skiltyje skelbiame aktualias MIRT naujienas.

MIRT diskusijų festivalyje „Būtent!“ 2019 – diskusijų erdvė „Atspari Lietuva“
Vilniaus institutas subūrė MIRT partnerius sukurti ir pristatyti visuomenei diskusijų festivalyje „Būtent!“ Birštone 2019 metų rugsėjo pradžioje atskirą 11 diskusijų programą pavadinimu „Atspari Lietuva“. Programoje Vilniaus institutas ir MIRT partneriai aptarė aktualias interneto bei elektroninių medijų, nacionalinio ir ES saugumo bei demokratinės visuomenės vertybių sankirtams, problemas.
Pusantros dienos programa buvo sudaryta iš 3-jų paties Instituto rengtų ir 8-ių MIRT partnerių pasiūlytų bei pravestų valandinių diskusijų bei Instituto pravestų tarpinių mini-pokalbių per pusės valandos trukmės pertraukas. Programos auditoriją sudarė apie 3000 žmonių, atvykusių į festivalį, srautas.
Kviečiame susipažinti su svarbiausiomis ir daugiausiai dėmesio pritraukusiomis diskusijomis mūsų YouTube kanale:
VšĮ Saugesnio interneto centras | Diskusija: „Ar reikia saugoti vaikus nuo interneto?“ [https://www.youtube.com/watch?v=A4lcCRE7BW8&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=3&t=0s]
LR Krašto apsaugos ministerijos Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo dept. | Diskusija „Atsargiai: taikinys – Jūsų protas!“ [https://www.youtube.com/watch?v=hxkBPVmOXfU&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=4&t=0s]
Lietuvos Žurnalistikos Centras | Dirbtuvės/ praktinis užsiėmimas: „Interneto medijos: kaip kritiškai jas pristatyti jaunimui?“ [https://www.youtube.com/watch?v=HLO3PLEGPpY&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=5&t=0s]
VGTU KIF | Diskusija „Melagienos – kaip atpažinti, kaip nesidalinti?“ [https://www.youtube.com/watch?v=34EVUC9eFQM&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=6&t=0s]
VšĮ Nanook | Diskusija „Politika be vizijos? Kodėl Lietuva nekelia sau didžiųjų klausimų“ [https://www.youtube.com/watch?v=zwtwrP1vvC0&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=7&t=0s]
LR KM | Diskusija: „Tarp eilučių: tiesa „deepfakes“ taikiklyje“ [https://www.youtube.com/watch?v=28CCZ-zFbtU&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=8&t=0s]
Vilniaus politikos analizės institutas | Diskusija „Ne-su-si-pratimas? Ginčų kultūra socialiniuose tinkluose“ [https://www.youtube.com/watch?v=W9vnOXgv8Wo&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=9&t=0s]
Vilniaus politikos analizės institutas | Diskusija „Ar laisvam žodžiui gresia giljotina?“ [https://www.youtube.com/watch?v=IiAvemREQZ8&list=PLdU6YOhqgEYQncxM8q6yWHRxqjq2eGDVu&index=10&t=0s]

Atšaukus 2020-ųjų festivalį „Būtent!“, Vilniaus institutas ir kiti MIRT partneriai ketina rengti viešų debatų internete savaitę „Atspari Lietuva“. Programa, kurią sudarys bent 10 įvairių pilietinio-demokratinio, medijų bei informacinio raštingumo temų debatai, dar ruošiama.
Koordinatorius – Algis Davidavičius, gero valdymo programos ekspertas.
Kontaktai: algis.davidavicius@vilniusinstitute.lt