KAS YRA VPAI?

VPAI_Logotipas-PNG (3)
Vilniaus politikos analizės institutas susikūrė 2016 m. rudenį kaip įvairių sričių politikos ekspertų sambūris.
 2017 m. sambūris užregistruotas kaip viešoji įstaiga, remiama tarptautinių ir nacionalinių donorų.

MŪSŲ VIZIJA

73150684_807305716392705_4454601283248062464_n
Lietuva  atvira ir saugi valstybė tvarioje Europos Sąjungoje
VPAI stiprina dalyvaujamąją demokratiją, prasmingą valstybės ir atviros visuomenės kaitą.

KAS MUS VIENIJA?

76647947_538664200296479_577737813584248832_n
Norime, kad Lietuvoje laisvės, skaidrumo, demokratijos, kultūros ir atvirumo būtų daugiau.
Labiausiai mus vienija įsipareigojimas demokratinės Lietuvos valstybės ateičiai tvarioje Europos Sąjungoje.
Siekiame, kad piliečiai aktyviai ir drąsiai dalyvautų kuriant ir saugant savo valstybę, kad valstybės neužvaldytų nomenklatūriniai klanai, monopolijos, nepažeistų nepotizmas ir galios interesų manipuliacijos, o piliečiai būtų atsparūs dezinformacijai, melagingoms naujienoms, gebėtų kritiškai analizuoti informaciją.
Vilniaus politikos analizės instituto analitikai ir asocijuoti ekspertai analizuoja visuomenės ir valstybės gyvenimo problemas, kelia nepatogius klausimus, ieško argumentuotų atsakymų, siūlo valstybės gyvenimą skaidrinančius sprendimus.

VPAI VEIKLOS SRITYS

EUROPOS SAUGUMO PROGRAMA
Europos saugumo programos ekspertai analizuoja Lietuvos užsienio ir saugumo politikos aktualijas, Vidurio ir Rytų Europos geopolitines ir visuomenines tendencijas, skatina strateginių Lietuvos partnerių, ypač Ukrainos, pro-vakarietišką kryptį ir demokratizaciją.
GERO VALDYMO PROGRAMA
Gero valdymo programa tiria piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į valstybės valdymą, valdymo demokratinės ir bendros kokybės, demokratinio valstybingumo tvermės bei demokratinės kultūros mūsų šalyje gilinimo galimybes.
MEDIJŲ IR DEMOKRATIJOS PROGRAMA
Medijų programa skatina kritinį visuomenės mąstymą bei medijų raštingumą, stebi ir tiria žiniasklaidą, kaip organizuotą informacijos skleidimą bei visuomenės informavimo sistemą, skatina ir remia tiriamąją žurnalistiką.

VPAI DARBUOTOJŲ IR ASOCIJUOTŲ EKSPERTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

PILIETINĖS KOMPETENCIJOS MOKYMAI
Teisinio ir procedūrinio raštingumo programa piliečiams – kaip incijuoti veiksmingus protestus, teikti peticijas, incijuoti įstatymų leidybą, rengti referendumus, kurti politines organizacijas.
MEDIJŲ RAŠTINGUMO MOKYMAI
Šiuolaikinių medijų saugi panauda moksleiviams ir suaugusiems, mokytojų ir mentorių kvalifikacijos kėlimas.
IŠMANIOJO PILIETIŠKUMO UGDYMAS
Kaip veiksmingai naudoti medijas demokratijai iš apačios stiprinti: pamokos mokyklose, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, mentorystė pilietiniams lyderiams, gerųjų pilietinio dalyvavimo praktikų analizė ir sklaida, intervencijų testavimas.
POLITIKOS ANALIZĖS RENGIMAS
Politikos trumpraščiai; politikos apžvalgos; politikos rekomendacijos; viešosios politikos planai; politikos stebėsena ir vertinimas.
RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
Diskusijų, debatų moderavimas; teminių renginių organizavimas; konferencijų rengimas; tyrimų ir duomenų pristatymo renginiai; rinkimų debatai ir jų moderavimas.

VPAI RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
ŠIAURĖS MINISTRŲ TARYBOS BIURAS LIETUVOJE
URM VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA
EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVYBĖ LIETUVOJE
LR TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTAS
NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL (LIETUVOS SKYRIUS)
ATLANTIC COUNCIL | DFRLAB (JAV)
THE INSTITUTE FOR STATECRAFT (JK)
THE INNOVATION IN POLITICS INSTITUTE (AUSTRIJA)
THE FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE (JAV)
STOPFAKE.ORG (UKRAINA)
EUROPEAN VALUES CENTER FOR SECURITY POLICY (ČEKIJA)
CENTER FOR EURO-ATLANTIC STUDIES (JAV)
EUROMAIDAN PRESS (UKRAINA)
CENTRE FOR POLISH-RUSSIAN DIALOGUE AND UNDERSTANDING (LENKIJA)
INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE (JAV)
NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE (JAV)
LATVIAN INSTITUTE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS (LATVIJA)
SWEDISH DEFENSE RESEARCH AGENCY (ŠVEDIJA)
ESTONIAN FOREIGN POLICY INSTITUTE (ESTIJA)
Körber-Stiftung (VOKIETIJA)
UNIVERSITY OF CANTERBURY (NAUJOJI ZELANDIJA)
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ AMBASADA
NORVEGIJOS KARALYSTĖS AMBASADA
NYDERLANDŲ KARALYSTĖS AMBASADA
ISPANIJOS KARALYSTĖS AMBASADA
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA
MO MUZIEJUS
INFORMATION ACCESS FUND AT GLOBAL ENGAGEMENT CENTER (JAV)
GEORGIAN INSTITUTE OF POLITICS (SAKARTVELAS)
NATO STRATEGIC COMMUNICATIONS CENTRE FOR EXCELLENCE (LATVIJA)
THE CENTRE FOR EURO-ATLANTIC STUDIES (SERBIJA)

VPAI METINĖS ATASKAITOS

VPAI LOGOTIPAI