Į PAGALBĄ MOKYTOJAMS

Idėja kurti pamokų planus kilo matant, kokia gausybė knygų, analizuojančių iššūkius demokratijai, užpildė knygynų lentynas. Tad idėjos pamokoms buvo galvojamos tiek siekiant aktualizuoti ugdymo procesą į jį įtraukiant opiausius klausimus dėl demokratijos būklės, tiek siekiant padėti atsirinkti, kas visoje toje gausybėje yra vertingiausio, tiek siekiant trumpai pristatyti pagrindines tų knygų autorių mintis, tiek bandant akademines studijas suderinti su grožinės literatūros, ypatingai distopijų, kuriose analizuojami panašūs mūsų demokratijoms kylantys iššūkiai, aptarimu. Toks akademinių veikalų ir grožinės literatūros integravimas leidžia pamokų planus naudoti įvairių disciplinų – istorijos, literatūros, etikos, pilietinio ugdymo – pamokose.