#MELŲMAIŠELIS

#MelųMaišelis yra tęstinis Vilniaus politikos analizės instituto projek­tas, kuriuo siekiama ne tik pristatyti pavienius dezinformacijos atvejus, tačiau ir atskleisti tam tikras ten­dencijas kartu suteikiant auditorijai įrankių atpažinti dezinformaciją ir ją dekonstruoti. Ypatingas dėmesys kuriant #MelųMaišelius skiriamas dezinformacijai, susijusiai su istori­jos naratyvų iškraipymu ir socialinių problemų išnaudojimu dezinformacijos tikslais.