MEDIJŲ IR DEMOKRATIJOS PROGRAMA

Medijų ir demokratijos programa skatina kritinį visuomenės mąstymą bei medijų raštingumą, stebi ir tiria žiniasklaidą, kaip organizuotą informacijos skleidimo bei visuomenės informavimo sistemą, skatina ir remia tiriamąją žurnalistiką, kaip būdą ginti visuomenės interesui.

ANALITINĖS STUDIJOS

Jonutis: Propagandos šablonai interneto portalų komentaruose

Dažnai teigiama, kad Lietuva, kaip ir visas pasaulis, gyvena informacinio karo sąlygomis. Visuose prieinamuose informaciniuose kanaluose susiduria skirtingos visuomenės vizijos, atskirų įvykių ar procesų interpretacijos, kurių pagalba visuomenė skatinama vienaip ar kitaip interpretuoti mus supantį socialinį ir politinį pasaulį. Viena tokių pateikiamų vizi…

ANALITINIAI STRAIPSNIAI

Ateities scenarijai distopijų šešėlyje

Kuria kryptimi sukti – izoliacionizmo ar, priešingai, stiprinamo daugiašališkumo? Šis klausimas COVID-19 pandemijos akivaizdoje kyla tiek valstybių lyderiams, tiek krizės sprendinių ieškantiems analitikams. Panašu, kad kol kas vyrauja izoliacionistinės nuostatos – uždaromos sienos, stabdomas susisiekimas, o kai kas net kalba apie visų karą prieš visus k…

#MELŲMAIŠELIS

Siekis diskredituoti žodžio laisvę

Žodžio ir žiniasklaidos laisvės principas yra vienas iš kertinių stulpų, ant kurių laikosi liberalioji demokratija. Visuomenėje plačiai paplitęs žiniasklaidos kaip ketvirtosios valdžios greta įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių įvaizdis. Šis įvaizdis visų pirma reiškia įsitikinimą, kad laisva žin…

MODERNUS MENAS KAIP REVOLIUCIJA

MO muziejaus pokalbių ciklas „Modernus menas kaip revoliucija“

„Modernus menas kaip revoliucija“ – bendras Vilniaus politikos analizės instituto ir MO muziejaus pokalbių ciklas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Kiekviename pokalbyje – du menininkai. Abu jie kuria toje pačioje srityje, tačiau atstovauja dviem visiškai skirtingoms kartoms. Pokalbį pradeda kviestinis lektorius, o vėliau seka menininkų pokalbis ir diskusija.

LRT: HOMO CULTUS. MAŽOSIOS EUROPOS POKALBIAI

Kodėl meilė Lietuvai neatsiejama nuo Lietuvos žydų atminimo puoselėjimo?

„Tikimės, kad ši knyga prisidės prie Vilniaus ir Lietuvos žydų literatūros lobyno gelbėjimo iš užmaršties ir paskatins daug kitų jidiš tekstų atgimimą šiandieninėje mūsų sąmonėje ir kultūrinėje vaizduotėje“, – palydimajame leidėjo žodyje, skirtame Avromo Sutzkeverio eilėraščių ir poemų rinktinei „Kapo vaikas“, rašė Vilniaus žydų viešosios bibliotekos vadovas Žilvinas Beliauskas.

NACIONALINIS MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO TINKLAS

Nacionalinis medijų ir informacinio raštingumo tinklas

Vilniaus politikos analizės institutas inicijavo ir palaiko neformalų įvairių Lietuvos pilietinių ir nevyriausybinių iniciatyvų, skirtų medijų ir informaciniam raštingumui plėtoti, tinklą (MIRT). Jį sudaro šioje srityje dirbančios PVO ir NVO, o prie tinklo veiklos prisideda bei jį remia Lietuvos Švietimo, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Kultūros ministerijų strateginės komunikacijos bei susiję…