Aktyvūs piliečiai savivaldybėse


Vilniaus politikos analizės institutas ir 7
 savivaldybių PVO atstovai vykdo projektą „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“
2020 metais pabaigoje pradėtas vykdyti Atvirų piliečių fondo remiamas projektas “Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse”. Aktyvių piliečių organizacijoms, bendruomenėms trūksta informacijos, duomenų, įrankių ir prieigos, kad galėtų argumentuotai kelti aktualias problemas ir daryti įtaką savivaldybės sprendimams. Projektas padės vietos bendruomenėms atstovauti piliečių interesams naudojantis atvirai prieinamais duomenimis tam, kad identifikuotų pagrindines regiono problemas. Projekto eigoje bus sustiprinti vietos organizacijų gebėjimai identifikuoti problemas savivaldybėse, sustiprinti valdžios priežiūrą konkrečiose srityse, taip pat parengti reikiamų sprendimų rekomendacijas, advokatavimo planus ir komunikacijos strategijas. Projektas padės vietos organizacijoms ir bendruomenėms įgyti reikiamų gebėjimų ir patirties bei sustiprins vietos piliečių organizacijų vaidmenį regionuose. Projekto tikslas: sustiprinta pilietinės visuomenės advokacija už reikiamus sprendimus savivaldybėse. Kartu su vietos PVO ir bendruomenėmis 7 savivaldybių bus identifikuotos ir išsianalizuotos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria vietos gyventojai. Savivaldybių gerovės indeksas, sudaromas VPAI kasmet, bus panaudotas kaip instrumentas problemų identifikavimui ir vietos politikos kaitos rekomendacijoms bei jų paramai pasirengti. PVO ir bendruomenės bus įgalinamos komunikuoti ir advokatauti už geresnį įvardytų problemų sprendimą.
Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.