GERO VALDYMO PROGRAMA

Gero valdymo programa tiria piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į valstybės valdymą, valdymo demokratinės ir bendros kokybės, demokratinio valstybingumo tvermės bei demokratinės kultūros mūsų šalyje gilinimo galimybes.

ANALITINIAI STRAIPSNIAI

Būdienė: Pandeminė viltis

Svarbiausi metų įvykiai Lietuvoje – COVID-19 pandemija ir Seimo rinkimai. Metų simboliai – kaukės, rankų dezinfekavimo skystis ir naujoji politikų karta. Karo prieš COVID-19 virusą epochoje tapo akivaizdu, kad valstybėje svarbiausia ne politinės batalijos, bet medicina, mokslas ir švietimas, o garbingiausios profesijos – medikai, mokytojai ir mokslininka…

ANALITINĖS STUDIJOS

Migracijos ir pasitenkinimo Lietuvos valdžia bei viešosiomis paslaugomis sąsajos

Lenkų sociologas Piotras Sztompka yra pastebėjęs, kad pokyčiai yra universalus ir visuotinai paplitęs socialinio gyvenimo reiškinys, kad neegzistuojavisuomenės, kuriose nevyktų pokyčiai. Jų greitis ir apimtis lemia tai, kaip jie paveiks visuomenes. XX a. pabaigoje įvykęs Sovietų Sąjungos subyrėjimas lėmė didžiules geopolitines, ekonomines, socialines, k…

POLITIKOS ANATOMIJA

Baltrukevičius: Nepasitikėjimas ir nemeilė

Naujosios vyriausybės darbas bent jau kurį laiką labiausiai bus vertinamas pagal tai, kaip seksis suvaldyti COVID-19 pandemiją ir jos pasekmes daugeliui sričių – ypač ekonomikai. Sauliaus Skvernelio vyriausybės sėkmę pandemijos fronte galima vertinti dvejopai. Pirmosios bangos egzaminas išlaikytas, o valdant antrąją pritrūko ryžtingesnių ir savalaikių …

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI 2019

Kandidatų abėcėlė

Vilniaus politikos analizės instituto ekspertai išanalizavo kandidatams į prezidentus rinkėjų priskiriamas savybes (įvaizdį) ir jų rinkėjų socio – demografinius ypatumus. Kandidatų portretus buvo paskelbti pagal abėcėlę. Vilniaus politikos analizės instituto užsakymu „Baltijos tyrimai“ vasario 15 – 25 d. atliko reprezentatyvią 18 m. ir vyresnių …

SAVIVALDYBIŲ GEROVĖS INDEKSAS

Savivaldybių gerovės indeksas 2019

Vilniaus politikos analizės institutas nuo 2018-ųjų metų sudaro Savivaldybių gerovės indeksą. Šis indeksas yra sudėtinis, paremtas plačios teminės apimties rodikliais ir yra tęstinis. Europos Sąjungos šalyse tokie indeksai plačiai naudojami regionų raidai stebėti ir analizuoti: VPAI ekspertai išnagrinėjo Švedijoje (Stokholmo Reforminstitutet) rengiamą savivaldybių…