GERO VALDYMO PROGRAMA

Gero valdymo programa tiria piliečių dalyvavimo ir įsitraukimo į valstybės valdymą, valdymo demokratinės ir bendros kokybės, demokratinio valstybingumo tvermės bei demokratinės kultūros mūsų šalyje gilinimo galimybes.

ANALITINIAI STRAIPSNIAI

Per karantiną motyvacijos mokytis neteko pusė vaikų, o laikas prie ekranų padvigubėjo

COVID-19 pandemijos krizė apėmė visas mūsų gyvenimo sritis, įskaitant ir švietimą. Jau beveik metus Lietuvoje švietimas veikia ypatingomis sąlygomis, tik keletą mėnesių buvome grįžę į mokyklas. Prabilta net apie naują prarastąją kartą. Ši krizė patikrino viso pasaulio švietimo sistemų galimybes susidoroti su didelio masto veiklos sutrikimais. Spr…

ANALITINĖS STUDIJOS

Migracijos ir pasitenkinimo Lietuvos valdžia bei viešosiomis paslaugomis sąsajos

Lenkų sociologas Piotras Sztompka yra pastebėjęs, kad pokyčiai yra universalus ir visuotinai paplitęs socialinio gyvenimo reiškinys, kad neegzistuojavisuomenės, kuriose nevyktų pokyčiai. Jų greitis ir apimtis lemia tai, kaip jie paveiks visuomenes. XX a. pabaigoje įvykęs Sovietų Sąjungos subyrėjimas lėmė didžiules geopolitines, ekonomines, socialines, k…

AKTYVŪS PILIEČIAI SAVIVALDYBĖSE

Aktyvūs piliečiai savivaldybėse

Vilniaus politikos analizės institutas ir 11 savivaldybių PVO atstovai vykdo projektą "Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse". 2020 metais pabaigoje pradėtas vykdyti Atvirų piliečių fondo remiamas projektas “Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse”. Aktyvių piliečių organizacijoms, bendruomenėms trūksta informacijos, duomenų, įrank…

SAVIVALDYBIŲ GEROVĖS INDEKSAS

Savivaldybių gerovės indeksas 2019

Vilniaus politikos analizės institutas nuo 2018-ųjų metų sudaro Savivaldybių gerovės indeksą. Šis indeksas yra sudėtinis, paremtas plačios teminės apimties rodikliais ir yra tęstinis. Europos Sąjungos šalyse tokie indeksai plačiai naudojami regionų raidai stebėti ir analizuoti: VPAI ekspertai išnagrinėjo Švedijoje (Stokholmo Reforminstitutet) rengiamą savivaldybių…

POLITIKOS ANATOMIJA

Baltrukevičius: Prezidento perspektyvos

Netrukus sukaks treji metai nuo Gitano Nausėdos inauguracijos. Nors tradicinis prezidentų „medaus mėnuo“ su rinkėjais jam – jau tolima praeitis, bet prezidentas tvirtai išlieka populiariausiu politiku šalyje. Juo pasitiki 60 proc. Lietuvos gyventojų („Vilmorus“), nė vienas kitas politikas neperžengia 50 proc. ribos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAI

Kandidatų abėcėlė

Vilniaus politikos analizės instituto ekspertai išanalizavo kandidatams į prezidentus rinkėjų priskiriamas savybes (įvaizdį) ir jų rinkėjų socio – demografinius ypatumus. Kandidatų portretus buvo paskelbti pagal abėcėlę. Vilniaus politikos analizės instituto užsakymu „Baltijos tyrimai“ vasario 15 – 25 d. atliko reprezentatyvią 18 m. ir vyresnių …