VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖSE

ZARASAI

TRUMPRAŠČIO PAVADINIMAS

„Zarasų rajono savivaldybės įstaigose vadovaujančiose pareigas nėra moterų“

TRUMPRAŠČIO RENGĖJAI (ORGANIZACIJOS), AUTORIAI

Zarasų Moterų politikių bendruomenės pirmininkė Daiva Kelečienė

PROBLEMA

Per pastaruosius 5–7 metus nė viena moteris nebuvo paskirta vadovauti į Zarasų rajono savivaldybės valdomas įstaigas ar įmones. Zarasų rajono savivaldybėje galimybės moteriai vadovauti savivaldybės įmonei ar įstaigai priklauso nuo vienasmenio mero sprendimo. Moteris vadoves Zarasų rajono savivaldybėje galime sutikti tik tose įstaigose, kurios teikia paslaugas socialiai itin pažeidžiamiems asmenims arba vadovėmis paskirtos daugiau kaip prieš 10 metų.

SANTRAUKA

Politinio pasitikėjimo pagrindu skiriamuose Zarasų rajono savivaldybės vykdomosios valdžios pareigybėse nėra nė vienos moters. Dešimčiai seniūnijų vadovauja tik vyrai.

Zarasų rajono savivaldybės atsakinguose ir reikšmingiausiuose vadovų pareigybėse nėra moterų. Moterys vadovauja tik mažoms socialinės srities įstaigoms, kurioms užduotis deleguoja  ir asignavimus  formuoja valdžios vyrai. Moterų vadovių darbinės funkcijos ir pareigybė visiškai priklausomos nuo vienasmenių mero sprendimų. Dar daugiau, moterys neskiriamos į vadoves tose srityse, kur veikla susijusi su pajamų uždirbimu ir kūryba: UAB-ams, kurių akcininkė yra savivaldybė, kultūros įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms vadovauja išimtinai vyrai.

ĮVADAS

„Pernai visame pasaulyje – tose šalyse, kuriose vykdome atrankas, įmonių vadovėmis buvo įdarbinta vidutiniškai 40 proc. moterų, tačiau Lietuvoje šis rodiklis tesiekia 20–25 proc.,“ – pastebi Šarūnas Dyburis, tarptautinės vadovų paieškos bendrovės „AIMS International“ vadovaujantysis partneris Lietuvoje. „Nėra priekaištų moterų kompetencijoms, tačiau kol kas jos pasyviau dalyvauja konkursuose, ir, galbūt, todėl rečiau paskiriamos įmonių vadovėmis.“[i]

Zarasų rajono savivaldybė, vadovaujama išimtinai valdžios vyrų, per pastaruosius kelerius metus moterų vadovių nėra paskyrusi.

[i] Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/moterys/naudinga/moteru-vadoviu-lietuvoje-dukart-maziau-nei-vyru-ekspertai-ivardijo-priezastis-kodel-taip-yra.d?id=86607931

PROBLEMOS AKTUALUMAS, APTARIMAS, DUOMENYS (LENTELĖS, DIAGRAMOS), ARGUMENTAI

Istoriniai įstaigų, kurioms vadovavo moterys, veiklos rodikliai visada buvo geri. Tuo tarpu vyrų valdomos bendrovės (UAB „Zarasų būstas“, UAB „Zarasų autobusai“) susiduria su nuolatinėmis problemomis ir nuolat dotuojamos savivaldybės. Vyriškas solidarumas neleidžia bausti neigiamus veiklos rezultatus pasiekiančių įmonių vadovų. Nuolatiniai neigiami veiklos rodikliai teisinami rinkos situacija, gyventojų  skaičiaus mažėjimu ir pan.

Bendrovės ir įstaigos yra svarbios ne tik kaip paslaugų teikėjos, jos yra ir bene svarbiausi (turėtų būti ir patikimiausi) darbdaviai.

Savivaldybių gerovės indekse[i], kasmet skelbiamame Vilniaus politikos analizės instituto, vienas svarbiausių elementų yra socialinio saugumo komponentas.  Socialinio saugumo komponentas matuoja socialinės gerovės situaciją savivaldybėse, akcentuojant integraciją į darbo rinką, lygias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykis) ir socialinės paramos aprėptį.

Pagal lygias lyčių integracijos į darbo rinką Zarasų savivaldybės situacija yra gana specifinė. Pagal moterų ir vyrų mėnesinio darbo užmokesčio skirtumą (Lietuvos Statistikos departamentas) 2021 m. Zarasų savivaldybėje moterų pajamos yra vidutiniškai didesnės – 10 proc. Lietuvoje 2021 m., skirtingai nuo Zarasų, moterų/vyrų atlyginimo balansas yra ne moterų naudai – vyrai Lietuvoje uždirba vidutiniškai 11 proc. daugiau. Vis dėlto, pagal tolygų dalyvavimą darbo rinkoje Zarasų rajono situacija yra nepatenkinama. Pagal darbo rinkoje užimtųjų gyventojų statistiką (Lietuvos Statistikos departamentas), 2021 m. rajone buvo 3 tūkst. užimtų vyrų ir 2,3 tūkst. moterų (apytikris moterų/vyrų santykis – 0,77., Lietuvoje – 0,99). Pagal procentinį užimtumo lygį (15 – 64 m. gyventojų dalyvaujančių darbo rinkoje proc., Lietuvos Statistikos departamentas) Zarasai yra 41 vietoje – 52,8 proc. užimtų vyrų ir 49,5 proc. moterų. To gali būti dvi priežastys- arba moterų kvalifikacija aukštesnė, arba galbūt dalis vyrų dirba šešėlyje. Taigi, nors vyrų užimtumas Zarasų rajone didesnis, bet moterys vidutiniškai uždirba daugiau.

[i][i] Skaityti daugiau: https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2022/03/Indeksas_2020_2021_20220322.pdf

Užimtumo tarnybos duomenimis, Zarasai nuolat yra didžiausio nedarbo regionai. Privačiame versle taip pat nėra didelio patrauklių darbo vietų pasirinkimo, o darbo užmokesčio vidurkis – bene mažiausias Lietuvoje.

Rajono savivaldybės įstaigų vadyba remiasi daugiausia pasenusiais, galios ir nurodymų iš viršaus metodais, neskatinančiais naujų veiklos formų ar darbo metodų paieškos. Gyvenama „nuo atlyginimo iki atlyginimo“ arba „nuo biudžeto iki biudžeto“.

Itin aukštas nepotizmo lygis priimant į pareigas, organizuojant veiklą ir skirstant biudžeto asignavimus. STT „atlikta analitinės antikorupcinės žvalgybos analizė rodo, kad daugiausia giminystės ryšiais susijusių darbuotojų yra Pagėgių (35 proc.), Varėnos (29 proc.), Šalčininkų (28 proc.) ir Zarasų rajono (27 proc.) savivaldybių administracijose“[i].

[i] Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/stt-beveik-penktadalis-savivaldybiu-darbuotoju-gimines-56-986954?copied

GALIMŲ PROBLEMOS SPRENDIMŲ APTARIMAS

Kokio pokyčio reikia?

 • Objektyvios ir pretendentų bei komisijos kompetencijomis paremtos atrankos į vadovus.
 • Į rezultatus orientuotos savivaldybės veiklos.
 • Sprendimų priėmimo skaidrumo.
 • Mažinti nepotizmo intensyvumą
 • Zarasų gyventojų supažindinimo su situacija ir problemos sprendimą palaikančių telkimas.


Ką daryti?

 • Parengti analizę ir pristatymą apie Zarasų rajono savivaldybės organizuojamų ar   inicijuojamų konkursų į vadovų pareigas rezultatus per praėjusius 5–6 metus. Viešai informuoti visuomenę.


Kas dalyvaus sprendimus įgyvendinant?

 • Zarasų moterų politikių bendruomenė ir projekto dalyviai bei palaikantys problemos sprendimo aktualumą gyventojai.

KOMUNIKACIJOS PLANAS

 1. Straipsnis vietinėje žiniasklaidoje.
 2. Straipsnis internete.
 3. Nuotolinė diskusija.
 4. Pareiškimas ir pristatymas Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu.

ZARASŲ MOTERYS UŽDIRBA DAUGIAU UŽ VYRUS, BET VADOVAUJANČIOSE POSTUOSE JŲ MAŽAI

Zarasų asociacija „Moterų politikių bendruomenė“ išanalizavo ir nustatė, kad politinio pasitikėjimo pagrindu skiriamuose Zarasų rajono savivaldybės vykdomosios valdžios pareigybėse nėra nė vienos moters. Dešimčiai seniūnijų vadovauja vyrai. Zarasų rajono savivaldybės atsakinguose ir reikšmingiausiuose vadovų postuose nėra moterų. Moterys vadovauja tik mažoms socialinės srities įstaigoms, kurioms užduotis deleguoja  ir asignavimus skiria valdžios vyrai. Moterų vadovių pareiginės funkcijos visiškai priklausomos nuo vienasmenių mero sprendimų. Dar daugiau, moterys neskiriamos į vadoves tose srityse, kur veikla susijusi su pajamų uždirbimu ar kūryba: UAB-ams, kurių akcininkė yra savivaldybė, kultūros įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigoms Zarasuose vadovauja išimtinai vyrai.

Siekiant keisti tokią  padėtį reikia žymiai daugiau  viešumo ir skaidrumo. Būtina mažinti nepotizmo lygį savivaldybėje. Nevyriausybinės organizacijos keičiant šią  situaciją gali labai daug kuo prisidėti, ypač komunikuoti problemą platesnei visuomenei ir aktyviai stebėti situacijos kaitą  ir ją viešinti.  Zarasuose numatoma analizuoti ir skelbti „Vadybos lygybės indeksą“. Šia idėja siekiama supažindinti ir kitų savivaldybių nevyriausybines organizacijas, kol tokia stebėsena būtų įgyvendinta bent apskrityje.