VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖSE

КELМĖ

TRUMPRAŠČIO PAVADINIMAS

Komunikacija tarp Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir gyventojų.

TRUMPRAŠČIO RENGĖJAI (ORGANIZACIJOS), AUTORIAI

Informacijos mainų ir švietimo centras

PROBLEMA

Nekokybiška ir nesavalaikė komunikacija tarp Kelmės rajono savivaldybės ir gyventojų, rajono įvaizdžio formavimo problemos.

SANTRAUKA

Kelmės rajonas pagal Savivaldybių gerovės indeksą[i], kasmet skelbiamą Vilniaus politikos analizės instituto,  (56 vieta – 2021 m.) patenka tarp „vėluojančiųjų“ regionų. Rajonas tiek Šiaulių apskrityje, tiek lyginant su kitomis kaimiškomis savivaldybėmis pagal visus 5 indekso komponentus yra paskutiniame dešimtuke. Vietos valdžia nepakankamai komunikuoja su gyventojais, o tai leidžia išvengti rinkiminių pažadų priežiūros. Daug problemų Kelmės rajone kyla dėl nekokybiškos komunikacijos, todėl aktualios naujienos pateikiamos pavėluotai, neadresuojant jų tikslinėms grupėms, nesiekiant konkretaus rezultato ir jų atgalinio ryšio. Pateikiamos informacijos vizualizacija itin skurdi, savivaldybės posėdžių informacija (posėdžiams vykstant) pateikiama tik žodžiu. Tiek komunikacijai, tiek rajono įvaizdžio formavimui skiriama mažai dėmesio, ypač socialiniuose tinkluose, nors toks būdas yra itin paveikus jaunesnio amžiaus rajono gyventojams dėl greitai pateikiamos bei gaunamos informacijos, galimybės užduoti rūpimus klausimus ir gauti atsakymus greičiau ir patogiau.

[i] Skaitykite daugiau: https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2022/03/Indeksas_2020_2021_20220322.pdf

ĮVADAS

Kokybiška ir tikslinga komunikacija tarp rajono valdžios atstovų ir rajono gyventojų yra itin svarbi dėl šių priežasčių:

  • aiškiai ir greitai pateikiama svarbi informacija kelia pasitikėjimą rajono vadovybe, leidžia aiškiai suvokti problemas, sužinoti planus, galimybes, rajono situaciją įvairiose srityse (ekonominę, socialinę, demografinę ir t.t.).
  • tinkamai pateikta informacija leidžia tikslinėms grupėms greičiau rasti problemų sprendimo kelius, inicijuoti bendradarbiavimą, veiksmingą dialogą.
  • šiuolaikiška komunikacija, modernus rajono įvaizdis internetinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose padeda tapti matomiems, atrodyti labiau konkurencingiems bendrame šalies kontekste, o tai gali skatinti turizmą ir ekonomiką apskritai.

PROBLEMOS AKTUALUMAS, APTARIMAS, DUOMENYS (LENTELĖS, DIAGRAMOS), ARGUMENTAI

Lengvai ir aiškiai prieinama ir gaunama informacija šiuolaikiniam veikliam žmogui yra būtina, nes laiko sąnaudos ieškant svarbių dalykų gerokai sumažėja. Lyginant Kelmės rajono ir, pavyzdžiui, Akmenės rajono savivaldybės komunikaciją socialiniame tinkle Facebook, matyti akivaizdus skirtumas: Kelmės rajone dažniausiai platinama visuomenės sveikatos biuro, viešosios bibliotekos, keleto rajono kultūros skyrių ir kitų panašių pradinių šaltinių informacija.

1 pav. Akmenės r. sav. Facebook įrašas
2 pav. Kelmės r. sav. Facebook įrašas

Akmenės rajono savivaldybės informacija yra kur kas įvairesnė, pavyzdžiui, pateikiama mėnesio demografinė rajono situacija, laisvos darbo vietos, aiški ir atvira informacija apie vykdomus darbus ir projektus su vaizdine modernaus dizaino medžiaga, . Toks atvirumas ir aiškumas kelia pasitikėjimą tais, kurie dirba tuos svarbius darbus, neleidžia dvejoti jų gebėjimais. Po visais pranešimais yra sutrumpinta nuoroda, kuri nukreipia į pirminį tinklalapį su išsamesne informacija. Organizuojamos tiesioginės transliacijos su rajono savivaldybės meru, per kurias galima tiesiogiai diskutuoti, užduoti rūpimus klausimus ir gauti atsakymus tuojau pat, o ne po kelių darbo dienų.

Akmenės r. sav. tinklapyje yra atskira skiltis „Konsultavimasis su visuomene“, kuriame galima parašyti laišką tiesiogiai savivaldybės tarnautojams; tokios galimybės Kelmės r. sav. svetainėje nėra.

3 pav. Galimybė konsultuotis su visuomene Akmenės r. sav. tinklapyje

GALIMŲ PROBLEMOS SPRENDIMŲ APTARIMAS

REIKIAMI POKYČIAI:

  • Šiuolaikiško įvaizdžio formavimas, komunikacijos planas, socialinių medijų ir įvaizdžio tendencijų pristatymas, praktiniai darbai, kuriuos atlikti turėtų tos srities specialistai, o teoriškai perteikti dalyviams – savivaldybės darbuotojams, rajono seniūnijų seniūnams, bendruomenių vadovams.
  • Kelmės rajono savivaldybės darbuotojų ir vadovų IKT gebėjimų tobulinimas, siekiant kad svarbi informacija būtų pateikiama ne tik žodžiu, bet ir naudojantis vaizdine medžiaga (ypač skelbiant finansines ataskaitas). Reikia IKT mokymų, kuriuos įgyvendinti gali šios srities specialistai. Dalyviai: savivaldybės darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai, bendruomenių vadovai.
  • Profesinio bendravimo įgūdžių tobulinimas, darbo etikos žinių gilinimas. Šios srities mokymus galėtų vesti ugdomojo vadovavimo specialistai. Dalyviai: savivaldybės darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai, bendruomenių vadovai.

IŠVADOS IR/AR REKOMENDACIJOS

Šiuolaikiška, aiški ir tiksli komunikacija, kompetentingi rajono valdžios atstovai ir darbuotojai keltų didesnį pasitikėjimą ne tik rajono gyventojams, kitoms savivaldybėms, su kuriomis atsivertų daugiau bendradarbiavimo ir aktyvaus dalijimosi patirtimi galimybių, bet ir galimiems investuotojams, bei turistams. Kompetentingi vadovai pakeltų darbo kokybės kartelę ne žodžiais ar reikalavimais, o savo pavyzdžiu, kurio itin trūksta šiuo metu.

Gebėjimas tinkamai komunikuoti yra labai svarbus šiais didžiulių informacijos srautų laikais. Tačiau reikia suvokti, kur ir kokią informaciją teikti yra tikslinga, ir atsižvelgti į teikėjo profesinę bei visuomeninę poziciją.

KOMUNIKACIJOS PLANAS

  • Supažindinti su problema Kelmės NVO ir bendruomenes.
  • Problemą komunikuoti vietos spaudoje.
  • Problemą viešinti ir aptarti susitikime savivaldybėje.
  • Stebėti situacijos kaitą ir ją viešinti.

NUOTRAUKŲ GALERIJA