Svarbiausi Europos Sąjungos COVID-19 pandemijos valdymo prioritetai Lietuvos gyventojų požiūriu II

Lietuvos respondentų požiūris į Europos Sąjungą susijęs su jų požiūriu į ES kovos su COVID-19 konkrečių prioritetų palaikymą. ES šalininkai pirmenybę teikia ES vaidmeniui tiekiant medicinos reikmenis (59 proc. – ES šalininkai, 44 proc. – ES skeptikai) ir ES šalių narių glaudesnio bendradarbiavimo prioritetams: ES narių bendradarbiavimo skatinimui, ES mokslininkų bendradarbiavimui, ES lėšų vakcinai kurti skyrimui. Euroskeptikai, priešingai, pirmumą teikia „gynybinėms“ pozicijoms: ES sienų kontrolės griežtinimui, ES biudžeto taisyklių švelninimui, leisiančiam nacionalinėms vyriausybėms skatinti šalies ekonomiką. Tačiau Europos Sąjungos skeptikai nėra iki galo nuoseklūs: 33 proc. iš jų iškelia tiesioginės ES pagalbos prioritetą, o tarp ES rėmėjų tokių yra 31 proc. Nors ir norėdami atsiriboti nuo ES biudžeto taisyklių suvaržymų ir uždaryti sienas, neigiamai ES vertinantys respondentai nelinkę atsisakyti tiesioginės Sąjungos finansinės paramos. Tiek jie, tiek ir teigiamai Europos Sąjungą vertinantys respondentai ES tiesioginių išmokų svarbą vertino vienodai (33 proc. – euroskeptikai, 31 proc. – ES rėmėjai.) (2 diagrama).

Parengė dr. Gintaras Šumskas

2 diagrama. Kokie, Jūsų nuomone, turėtų būti pagrindiniai ES kovos su COVID-19 prioritetai? ES šalininkų ir skeptikų požiūrio skirtumai Lietuvoje.