Sergamumas ir mirštamumas nuo COVID-19 EBPO šalyse (2020-04-06)

Lietuvoje tęsiantis diskusijoms, ar tikrai yra pagrindo teigti, kad mūsų šalyje užsikrėtimų kreivė iš tiesų “plokštėja”, pasaulyje tuo džiaugtis realiai kol kas gali tik Azijos valstybės. Štai Pietų Korėjoje ta kreivė akivaizdžiai “beveik plokščia” jau mažiausiai nuo kovo 8 d. Tikrai neblogai dorotis su krize sekasi ir kitoms regiono valstybėms.
Tuo tarpu akivaizdžiai blogiausia padėtis Europoje. Nors tikrai daug dėmesio skiriama JAV bei dramatiškiems vaizdams ir informacijai iš šios šalies, paprasti statistikos duomenys iš galingiausios pasaulio valstybės verčia teigti, kad padėtis ten toli gražu nėra tokia bloga, kaip daugelyje Europos šalių. Pagal ligotumą JAV – visiška vidutiniokė, o pagal mirtingumą net tarp mažiau bent jau kol kas nukentėjusių šalių. Priminsime, kad testavimo rodiklis Jungtinėse Valstijose (žr. ankstesniu įrašu skelbtą diagramą) irgi nėra labai jau mažas. Europoje yra ir daug mažiau intensyviai testus atliekančių valstybių.
Įdomūs ir Lietuvos rezultatai, lyginant su kitomis šalimis. Nors mirčių Lietuvoje kasdien daugėja, ligotumo ir mirtingumo santykis nėra blogas.
Lyginant ligotumą ir mirtingumą vėl gana dramatiškai bent jau kol kas atrodo Belgijos ir Prancūzijos skaičiai. Jei vertinsime proporcingai ligotumui, Šveicarija išsiskiria, tikrai mažu mirtingumo rodikliu. Bet ši šalis – išskyrus itin mažai gyventojų turinčias valstybes, antra pagal testavimo rodiklį, kuris šiuo atveju itin svarbus.