Apie

„Modernus menas kaip revoliucija“ – bendras Vilniaus politikos analizės instituto ir MO muziejaus pokalbių ciklas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Kiekviename pokalbyje – du menininkai. Abu jie kuria toje pačioje srityje, tačiau atstovauja dviem visiškai skirtingoms kartoms. Pokalbį pradeda kviestinis lektorius, o vėliau seka menininkų pokalbis ir diskusija. Pokalbius moderuoja Donatas Puslys. Pokalbių ciklo užsklandai panaudotas Jono Jurciko (1986 – 2020) kūrinys „Laiminga pabaiga“.

GALERIJA

Play Video

Literatūra

„Pirmiausia, man, skaitytojai, žinoma, tai laisvė skaityti – ką noriu, kaip noriu ir kada noriu. Skaitymo laisvė neatsiejama nuo rašymo laisvės, kada rašytojai rašo neveikiami ideologinės kontrolės mechanizmų. Neabejodama pritariu Susan Sontag, sakiusiai, kad pati literatūra iš esmės yra laisvė. Laisvė ieškoti, rasti, susipažinti, sužinoti, patirti, išgyventi, … (pratęskite patys)“, – teigia literatūros kritikė Jūratė Čerškutė.
Dalyviai: Jūratė Čerškutė, Aidas Marčėnas, Giedrė Kazlauskaitė
Moderatorius: Donatas Puslys
Play Video

TEATRAS

„Teatras visada buvo ir yra tam tikra laisvės erdvė. Pirmiausia – vaizduotės laisvės. Net gūdžiausiais laikais draudžiami scenoje rodyti vaizdai, išbraukiami iš tekstų žodžiai pasiekdavo žiūrovus ir atgimdavo jų vaizduotėje. Salė ir scena susikalbėdavo ne žodžiais, o pauzėmis, potekstėmis, nuojautomis, bendra istorine ir dvasine patirtimi. Sovietiniais laikais teatras daugeliui buvo… “, – teigia teatro kritikė Rasa Vasinauskaitė. 
Dalyviai: Rasa Vasinauskaitė, Irena Veisaitė, Gintaras Varnas
Moderatorius: Donatas Puslys
Play Video

MUZIKA

„Laisvas rokenrolas yra tautologija. Rokenrolas pats savaime yra trykštanti laisva srovė. Tačiau srovė turi formą, vadinasi laisvė visada yra ir forma, visada oksimoronas, paradoksas. Kalbėti apie šiuos paradoksus, kaip ne kartą sakyta, yra tas pats kaip šokti apie architektūrą. Antra vertus, šokis ir architektūra turi daugiau bendro, nei gali iš pradžių pasirodyti…“, – teigia atlikėjas ir radijo laidų vedėjas Domantas Razauskas. 
Dalyviai: Domantas Razauskas, Algirdas Kaušpėdas, Dovydas Bluvšteinas
Moderatorius: Donatas Puslys
Play Video

DAILĖ

„Sovietinės Lietuvos dailėje nebūta nei išplėtoto socialistinio realizmo, nei aktyvesnės disidentinės kultūros žymių. Tyrinėtojai ne sykį pastebėjo totalitarinėje politinėje santvarkoje gimusios kūrybos paradoksus, nenuoseklumą. Pavyzdžiui, dailininkai, kurie žengė meninio atsinaujinimo keliu, plėtojo šiuolaikinę plastinę kalbą, eksperimentavo, neretai mynė ir…“, – taip savo paskaitoje apie dailininkus sovietmečiu kalbėjo menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė. 
Dalyviai: Skaidra Trilupaitytė, Arvydas Šaltenis, Eglė Grėbliauskaitė
Moderatorius: Donatas Puslys
Play Video

FOTOGRAFIJA

„Kaip pastebėjo Susan Sontag „humanizmas, pakeitęs formalistinius grožio ieškojimo argumentus, tapo vyraujančia ambicingų profesionalių fotografų ideologija, nes jis užmaskuoja fotografinėje veikloje…“ – tokį klausimą kėlė fotografijos istorikė Margarita Matulytė, kuri skaitė paskaitą apie humanistinę fotografiją sovietmečiu ir šiandien Vilniaus politikos analizės instituto kartu su Mo muziejumi rengtame pokalbių cikle „Modernus menas kaip revoliucija“.
Dalyviai: Margarita Matulytė, Antanas Sutkus, Artūras Morozovas
Moderatorius: Donatas Puslys
Play Video

ARCHITEKTŪRA

Dalyviai: Gintautas Mažeikis, Julija Reklaitė, Laima Kreivytė, Tomas Grunskis
Moderatorius: Donatas Puslys