ES gyventojų požiūris į asmens laisvės suvaržymus dėl COVID-19 ir pasitikėjimas skirtingais informacijos šaltiniais (I dalis)

ES gyventojai-respondentai, pirmenybę teikiantys informacijai, nesusijusiai su oficialiomis institucijomis, labiau prieštarauja bet kokiems asmens laisvės apribojimams dėl pandemijos.
Respondentai, pirmenybę teikiantys informacijai, nesusijusiai su oficialiomis institucijomis, savo ruožtu, labiau prieštaravo bet kokiems asmens laisvės apribojimams dėl pandemijos, atskleidė Europos Parlamento užsakymu atliktos apklausa.
ES Šiaurės šalių (Suomija, Švedija, Danija), Beniliukso šalių grupės, Airijos, Vokietijos, Austrijos, Portugalijos, gyventojai palankiau žiūri į būtinybę įvesti asmens laisvės apribojimus pandemijos laikotarpiu. Šių šalių gyventojai taip pat santykinai mažiau pasitiki neformaliais informacijos apie COVID-19 šaltiniais tokiais kaip žmonių nuomonė socialiniuose tinkluose. Didžiausi bet kokių asmens laisvės suvaržymų priešininkai – pokomunistinės šalys: Slovėnija, Vengrija, Lenkija, Bulgarija. Lenkijos pasitikinčių neformalių šaltinių informacija respondentų skaičius lenkia Liuksemburgą beveik 10 kartų), Bulgarijos ir Vengrijos žmonės taip pat labiausiai linkę neformalią kitų žmonių skleidžiamą informaciją įvardinti tarp patikimiausių informacijos apie COVID-19 šaltinių.
Parengė dr. G.Šumskas, VPAI
1 Diagrama. Ryšys tarp pasitikėjimo žmonių skleidžiama informacija (pvz. socialiniuose tinkluose) ir požiūris į asmens laisvių suvaržymus pandemijos metu.