Saugi Europa – saugūs mes


 
 

Vilniaus instituto paslaugos

 

Politikos įrankių parengimas:

Politikos įrankių parengimas:

Politikos trumpraščiai

Politikos apžvalgos

Politikos rekomendacijos

Viešosios politikos planai

Politikos stebėsena ir vertinimas

Mokymai:

Mokymai:

Pilietinės kompetencijos mokymai Teisinio ir procedūrinio raštingumo programa piliečiams – kaip incijuoti veiksmingus protestus, teikti peticijas, incijuoti įstatymų leidybą, rengti referendumus, kurti politines organizacijas.

Medijų raštingumo mokymai Šiuolaikinių medijų saugi panauda moksleiviams ir suaugusiems, mokytojų ir mentorių kvalifikacijos kėlimas.

Išmanus pilietiškumas Kaip veiksmingai naudoti medijas demokratijai iš apačios stiprinti: pamokos mokyklose, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, mentorystė pilietiniams lyderiams, gerųjų pil. dalyvavimo praktikų analizė ir sklaida, intervencijų testavimas.

Tinklaveika:

Tinklaveika:

Partnerysčių iniciavimas

Tinklų koordinavimas

Renginiai

Renginiai

Diskusijų, debatų moderavimas

Teminių renginių organizavimas

Konferencijų rengimas

Tyrimų ir duomenų pristatymo rengiai

Rinkimų debatai ir jų moderavimas