Saugi Europa – saugūs mes


 
 

2018-05-08 SKELBIAME POLITIKOS INOVACIJŲ KONKURSĄ!


Vilniaus politikos analizės institutas kartu su Europos Politikos inovacijų tinklu kviečia dalyvauti europiniame politinių iniciatyvų konkurse „Politikos inovacijų apdovanojimai“ („Innovation in Politics Awards“). Iškilmingas Europos politinių inovacijų apdovanojimų įteikimas vyks 2018 m. gruodžio mėnesį Vienoje, Austrijoje.
Konkurso tikslas – pastebėti, pristatyti ir pagerbti politikus, turinčius drąsos kūrybingai diegti naujoves ir gebančius pasiekti realių rezultatų, pagerinti žmonių gyvenimą, sustiprinti valstybę, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ir veiklos srities. Naujos idėjos gimsta ne tik globaliu ar nacionaliniu lygmeniu, bet ir savivaldybėse, bendruomenėse.

„Norime įvertinti visų lygių politikus, kurie įgyvendina sprendimus ryžtingai, ir suprasdami, ko reikia gyventojams, stengiasi tikslingai atliepti jų reikmes. Esame tikri, kad Lietuvoje yra tokių vertingų politikos inovacijų, kurias galėtų perimti ir kitos Europos valstybės“, - sako Vilniaus politikos analizės instituto direktorė Virginija Būdienė.

Apdovanojamos šių sričių politikos inovacijos: gyvenimo kokybės gerinimo, gerovės kūrimo, darbo vietų tobulinimo, gamtos apsaugos, kultūros (meno, švietimo ir mokslo), demokratijos, žmogaus teisių gynimo ir bendruomenių stiprinimo. Projektai vertinami pagal keturis kriterijus: inovatyvumo laipsnį, įtraukumą, patikimumą ir tvarumą.

Vilniaus politikos analizės institutas kviečia siūlyti apdovanojimams politines iniciatyvas, turinčias didžiausią poveikį žmonių gerovei nacionaliniame ar vietiniame lygmenyse. Paraiškos forma turi būti pateikta elektroniniu būdu iki  š.m. liepos 1 d. adresu: https://www.innovationinpolitics.eu/en/project-submit  arba atsiųsta adresu info@vilniusinstitute.lt

Politikos inovacijų iniciatyvoje dalyvauja Austrija, Belgija, Bulgarija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Lietuva, Lenkija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė.  
Geriausios politinės iniciatyvos bus apdovanotos ir Lietuvoje.
Apie 2017 m. „Politikos inovacijų apdovanojimai“ daugiau skaitykite https://www.innovationinpolitics.eu/en/awards-2017


Daugiau informacijos kreiptis į Dalią Bankauskaitč, VPAI Medijų programos vadovė, dalia.bankauskaite@vilniusinstitute.lt; mob.tel. +370 612 25727.


2018-04-04 Skelbiame tiriamosios žurnalistikos konkursą!


Vilniaus politikos analizės institutas skelbia tiriamosios žurnalistikos darbų konkursą ir kviečia teikti tiriamosios žurnalistikos darbus arba juos nominuoti apdovanojimams.

Konkurso tikslas – padėti visuomenei geriau suprasti Lietuvos socialinius, ekonominius, politinius iššūkius ir problemas, su kuriomis susiduriame valstybės ar savivaldos lygmeniu ir kurie skatina pozityvius pokyčius Lietuvoje.

Vilniaus politikos analizės institutas siekia paskatinti nešališkus ir nuodugnius žurnalistinius tyrimus, kurie gina visuomenės interesą, žmogaus teises, analizuoja nacionalinio ir regioninio lygmens viešą valdymą, valdymo atvirumą, veiksmingumą ir skaidrumą, socialinės atskirties priežastis, visuomenės atsparumą išorės grėsmėms bei kelia aktualius, problemiškus ir kompleksinius klausimus.

Premijas laimėti gali Lietuvos žurnalistai, tyrėjai bei žiniasklaidos priemonės. Premijos bus teikiamos autoriams, autorių grupėms ar konkrečioms žiniasklaidos priemonėms.

Pirmoji premija – 5000 eurų, dvi antrosios premijos – po 3000 eurų; trys trečios premijos – po 2000 eurų.

Kas gali dalyvauti konkurse?

Konkursui darbus gali teikti arba nominuoti žurnalistai, žiniasklaidos priemonės, nevyriausybinės organizacijos bei visuomenės atstovai.

Kokie darbai?

Bus vertinami tiriamosios žurnalistikos darbai, atitinkantys konkurso tematiką ir tikslą, publikuoti Lietuvos spaudoje, interneto žiniasklaidoje, arba sukurtos laidos, transliuotos per radiją ar televiziją nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gegužės 15 d.

Kiekviena žiniasklaidos priemonė, autorius, autorių grupė ar kitas teikėjas gali pasiūlyti ne daugiau kaip tris darbus (rašinių arba laidų ciklas laikomas vienu darbu). Straipsniai, laidos turi atitikti profesinius reikalavimus, nustatytus LR teisės aktų, Leidėjų ir žurnalistų etikos kodekso, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso.Pateikiant straipsnius, publikuotus spaudoje, reikia pateikti publikuotų straipsnių skenuotas kopijas, nurodant spaudinio pavadinimą, numerį, datą; teikiant publikuotus straipsnius internete – straipsnio kopiją bei nuorodą, teikiant garso ar vaizdo medžiagą – nuorodą į laidos transliaciją, kur ir kada laida buvo transliuota. Darbus teikite elektroniniu būdu užpildžius Vilniaus politikos analizės instituto paraišką.

Kada pateikti darbus?

Darbus konkursui reikia pateikti iki š. m. birželio 1 dienos.

Konkurso nugalėtojai bus skelbiami ir apdovanojami iki š. m. spalio 1 dienos.

Vertinimo komisija

Nugalėtojus išrinks Vilniaus politikos analizės instituto tiriamosios žurnalistikos konkurso komisija. Vertinimo komisija savo sprendimų nekomentuoja, išskyrus apdovanotuosius darbus.

Kriterijai

Pagrindiniai vertinimo kriterijai: visuomeninė reikšmė, aktualumas ir profesionalumas.

Kiti vertinimo kriterijai:

  • ilgalaikė nauda žmogui, visuomenei, valstybei;
    atskleistas visuomenei nežinomas problemiškas įvykis, veiksmas, reiškinys;paskatintas skaidrumas ir atvirumas;
  • pasiūlyti ar paskatinti nauji viešosios politikos problemų sprendimo būdai;
  • sustiprintas visuomenės bendradarbiavimas bei bendruomeniškumas;
  • pasiūlytos naujoves žiniasklaidos srityje;paskatintas kritinis visuomenės mąstymas bei medijų raštingumas.

Atsakomybė

Vilniaus politikos analizės institutas už publikuotų, nominuotų ir apdovanotų tiriamosios žurnalistikos darbų turinį neatsako. Išsamesnė informacija tel.+370 612 25727, el. paštu info@vilniusinstitute.lt