Saugi Europa – saugūs mes


 
 

Kas yra Vilniaus politikos analizės institutas?

Vilniaus politikos analizės institutas susikūrė 2016 m. rudenį kaip įvairių sričių politikos ekspertų sambūris. 2017 m. sambūris užregistruotas kaip viešoji įstaiga, remiama tarptautinių ir nacionalinių donorų. Vilniaus politikos analizės instituto analitikai ir asocijuoti ekspertai analizuoja visuomenės ir valstybės gyvenimo problemas, kelia nepatogius klausimus, ieško argumentuotų atsakymų, siūlo valstybės gyvenimą skaidrinančius sprendimus.

Vilniaus politikos analizės institutas yra registruota viešoji įstaiga, įm.k. 304536429, Didžioji g. 5, LT-01128 Vilnius, Lietuva, +370 612 25727, info@vilniusinstitute.lt

Mūsų vizija

Lietuva  atvira ir saugi valstybė tvarioje Europos Sąjungoje.

VPAI stiprina dalyvaujamąją demokratiją, prasmingą valstybės ir atviros visuomenės kaitą.

Kas mus vienija?

Norime, kad Lietuvoje laisvės, skaidrumo, demokratijos, kultūros ir atvirumo būtų daugiau. Siekiame, kad piliečiai aktyviai ir drąsiai dalyvautų kuriant ir saugant savo valstybę, kad valstybės neužvaldytų nomenklatūriniai klanai, monopolijos, nepažeistų nepotizmas ir galios interesų manipuliacijos, o piliečiai būtų atsparūs dezinformacijai, melagingoms naujienoms, gebėtų kritiškai analizuoti informaciją. Labiausiai mus vienija įsipareigojimas demokratinės Lietuvos valstybės ateičiai tvarioje Europos Sąjungoje.

VPAI veiklos sritys

Gero valdymo programa skirta iniciatyvoms gerinti viešojo valdymo teisinį reguliavimą bei politikos praktiką siekiant įgyti visuomenės pasitikėjimą valdžios institucijomis, skatinti piliečių įsitraukimą į valstybės valdymą, užtikrinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų lygiavertes galimybes dalyvauti viešajame valdyme kaip ir kitiems piliečiams.

Medijų programa – skatina kritinį visuomenės mąstymą bei medijų raštingumą, stebi ir tiria žiniasklaidą, kaip organizuotą informacijos skleidimą bei visuomenės informavimo sistemą, skatina ir remia tiriamąją žurnalistiką, kaip būdą ginti visuomenės interesui.

Europos saugumo programa – jos ekspertai analizuoja Lietuvos užsienio ir saugumo politikos aktualijas, Vidurio ir Rytų Europos geopolitines ir visuomenines tendencijas, skatina strateginių Lietuvos partnerių, ypač Ukrainos, provakarietišką kryptį ir demokratizaciją.

VPAI Taryba

Šarūnas Liekis – pirmininkas, VDU profesorius ir PMDF dekanas.
Mantas Martišius – VU Žurnalistikos instituto docentas ir LRTK narys.
Žygimantas Mauricas – Luminor banko vyriausiasis ekonomistas.
Skirma Kondratas – ALF deleguota VPAI Tarybos narė.
Ovidijus Lukošius – ALF deleguotas VPAI Tarybos narys.


VPAI tarptautiniai visuomeniniai patarėjai

Agnia Grigas – vyriausia mokslinė Dinu Patriciu Eurazijos Centro prie Atlanto Tarybos bendradarbė.
Aivaras Abromavičius – buvęs Ukrainos Respublikos ekonomikos ministras.
Alpo Rusi – ambasadorius, Davis Centro Rusijos ir Eurazijos studijoms prie Harvardo Universito ekspertas,  VDU profesorius.
Eser Ozdil – PETFORM generalinis sekretorius. 
Jaroslav Neverovič –
buvęs Lietuvos Respublikos energetikos ministras.
Juris Rozenvalds – Latvijos universiteto profesorius ir Socialinių mokslų fakulteto dekanas. 
Jean Paul Lehners – Liuksemburgo Universiteto profesorius ir Europos Tarybos ECRI prezidentas.
Krzysztof Czyżewski – autorius, Pasienio fondo (Fundacja Pogranicze) Lenkijoje steigėjas.
Tomaš Pojar
– ambasadorius, CEVRO Instituto prorektorius.
Ülle Madise – Estijos Respublikos Teisngumo kanclerė, Tartu Universiteto profesorė. 


VPAI bendradarbiauja

Mūsų sparčiai besiplečiantis partnerių ratas apima Atviros Lietuvos Fondą,
Šiaurės šalių ministrų tarybą Lietuvoje, Ugdymo plėtotės centrą prie LR Švietimo ministerijos,
Lietuvos ir kitų šalių universitetus, Baltijos šalių, Ukrainos ir Gruzijos NVO,
"Transparency International" tinklą, Atlantic Council, The Institute for Statecraft, LR Užsienio reikalų ministeriją, LR Tautinių mažumų departamentą, EK atstovybę Lietuvoje.


VPAI steigėjai

Atviros Lietuvos Fondas ir fiziniai asmenys.