Saugi Europa – saugūs mes


 
 

2018-12-06  VPAI tyrimas „Lietuva ir ES gynybos integracija: didžioji strategija ir ateities scenarijai“

Skelbiame VPAI asocijuoto analitiko Justino Mickaus analitinę studiją „Lietuva ir ES gynybos integracija: didžioji strategija ir ateities scenarijai“. Tyrimo tikslas – išnagrinėti dabartinę Lietuvos politiką ES gynybos srityje ir įvertinti, kokią poziciją Vilnius gali užimti derybose dėl tolesnės ES gynybos integracijos krypties.  

Nuo 2016 m., ES gynybos politiką papildė net keturios naujos integracijos iniciatyvos, įskaitant įvairius pajėgumų vystymo projektus, finansavimo programas bendriems gynybos tyrimams ir bendrus koordinavimo mechanizmus. Atsižvelgiant į tai, jog Europos Sąjungos gynybos politikos integracija aprėpia įvairias valstybės politikos sritis ir kelia fundamentalių klausimų dėl Lietuvos valstybės padėties tarptautinėje sistemoje, tyrimo analizėje taikoma didžiosios strategijos perspektyva. Remiantis liberaliąja didžiosios strategijos interpretacija, tyrime įvertinama Lietuvos politinė pozicija naujųjų ES gynybos politikos iniciatyvų atžvilgiu ir konkretus Vilniaus įsitraukimas į  individualius naujojo „ES gynybos paketo“ projektus. Išnagrinėjus ilgalaikes ir pastarųjų metų tendencijas, tyrimo pabaigoje pristatomi keturi Lietuvos pozicijos tolesnės ES gynybos integracijos atžvilgiu scenarijai ir formuluojamos rekomendacijos suinteresuotoms šalims.

Visą studiją atsiųskite čia.


2018-12-06  Vilniaus institutas pristato suinteresuotoms institucijoms aktualius 2018 m. nepotizmo tyrimo rezultatus


Vilniaus politikos analizės instituto ekspertai pristato šį mėnėsį regioninių LR STT ir VTEK prie LR Seimo auditorijoms šių metų (2018) Lietuvos visuomenės požiūrio į nepotizmo problemas aktualius rezultatus ir Instituto ekspertų apibendrinimus, išvadas bei rekomendacijas. Visiems besidomintiems, be aukščiau pateikiamo infografiko, taip pat siūlome susipažinti su tyrimo pristatymo skaidrėmis (kurias galite persisiųsti kaip PDF bylą iš čia).

2018-11-22  Teisinio raštingumo mokymo priemonės pristatytos Vilniaus politikos analizės seminare Lietuvos mokytojams 

ES piliečių politinių teisių mokymo mokyklose medžiaga

Vilniaus politikos analizės institutas š.m. lapkričio 15 d. vykusių diskusijų su mokytojais apie politines piliečių teises ES ir Lietuvoje metu pristatė dvi priemones, padėsiančias mokytojams pasirinkti ir naudoti įtaigius mokymo metodus mokant apie politines teises, teisinį raštingumą ir aptariant prieštaringus klausimus, keliančius stiprius jausmus.  Kviečiame aktyviai jomis naudotis ir dalintis informacija su kolegomis. 

 Mokymo (didaktinę) medžiagą galite gauti paspaudę čia (PDF) arba paveikslėlį viršuje.


2018-11-12 Vilniaus politikos analizės institutas pristato visuomenei Savivaldybių gerovės indeksą (SGI)

Savivaldybių gerovės indeksas 2018Savivaldybių gerovės indeksas 2018 PDF


Vilniaus politikos analizės instituto parengto Savivaldybių gerovės indekso rezultatai gauti remiantis oficialiosios statistikos duomenimis. Indeksą sudaro 5 komponentų - socialinio saugumo, fizinio saugumo, gyvybingos ekonomikos, švietimo, sveikos demografijos visuma.
Vilniaus institutas, siekdamas padėti gyventojams bei savivaldos ir nacionalinėms institucijoms įvertinti gyvenimo gerovės pokyčius, planuoja Savivaldybių gerovės indeksą skelbti kasmet, pridedant naujų aktualių komponentų.

Paspaudę viešuje esanti indekso paveikslėlį gausite indekso aprašo PDF dokumentą! 


2018-10-10 Šeši projektai iš Lietuvos tarp 2018 metų Europos politikos inovacijų konkurso finalininkų


Politikos inovacijų Europoje konkursas 2018

2018 m. spalio 4 d.

Paskelbti Europos valstybių politinių iniciatyvų konkurso „Politikos inovacijų apdovanojimai“ finalininkai. Tarptautiniam konkursui, kurį kasmet inicijuoja Austrijos politikos inovacijų institutas, o Lietuvoje – Vilniaus politikos analizės institutas, buvo kviečiama siūlyti politikos inovacijų projektus, darančius palankų poveikį žmonių gyvenimui ir visuomenės gerovei nacionaliniu ar vietiniu lygmenimis. Tarp paskelbtų konkurso finalininkų – šeši Lietuvos projektai.

Politikos inovacijų apdovanojimų konkursui buvo pateikta 600 projektų iš 14 Europos valstybių: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų bei Ispanijos. Nominuotas Politikos iniciatyvas vertino 1053 Europos piliečių žiuri komisija. Žiuri komisijoje dalyvavo ir 27 vertintojai iš Lietuvos. Į finalą pateko 80 iniciatyvų, tarp kurių šešios iš Lietuvos. Iš viso mūsų šaliai atstovavo 32 įvairių sričių iniciatyvos iš daugelio respublikos regionų.

„Neabejojome, kad Lietuvoje yra itin vertingų politikos inovacijų, kurių patirtį galėtų perimti ir kitos Europos valstybės. Vilniaus politikos analizės institutas išsamiai supažindins Lietuvos visuomenę su visais inovatyvios politikos konkurso finalo dalyviais ir jų projektais“, – sakė šio instituto direktorė Virginija Būdienė.

Iš paskelbtų finalininkų bus išrinkti ir laureatais paskelbti geriausi Europos politikos inovacijų projektai gyvenimo kokybės gerinimo, gerovės kūrimo, darbo vietų tobulinimo, gamtos apsaugos, kultūros (meno, švietimo ir mokslo), demokratijos, žmogaus teisių gynimo ir bendruomenių stiprinimo srityse. Projektai vertinami pagal keturis kriterijus: inovatyvumą, įtraukumą, patikimumą ir tvarumą. Privaloma sąlyga – politikų dalyvavimas projekte.

Tarp 2018 metų Politikos inovacijų konkurso finalininkų pateko šie Lietuvos projektai:

1. Mylėkime vaikus. Švietimo įstaiga – svarbiausias bendruomenės telkimo įrankis kaime. (anglų k. Community mobilisation through children to have adults participate in and further develop neighborhood programs)

Aušra Gužauskienė, Ilgakiemio mokyklos-darželio direktorė, projekto kūrėja ir įgyvendintoja;

Eimuntas Raugevičius, Garliavos apylinkių seniūnas, projekto globėjas.

2. Globali Lietuva – valstybės ir diasporos partnerystė. (anglų k. Global Lithuania - State and diaspora partnership)

Linas Linkevičius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

3. Integralios pagalbos plėtros programa Lietuvoje. (anglų k. Integrated home care development program in Lithuania at long last)

Ramunė Jurkuvienė, projekto vykdymo metu – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro patarėja, dabar – Socialinio darbo tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorė.

4. Alytaus miesto dalyvaujamasis biudžetas: daugiau demokratijos ir atsakomybės gyventojams. (anglų k. Participatory budget in Alytus: bringing more democracy and responsibility to the city residents)

Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

5. Pokyčių valdymo sistemos sukūrimas, siekiant efektyviau įgyvendinti Vyriausybės darbus. (anglų k. Make government effective and efficient through change management practices)

Lukas Savickas, Ministro Pirmininko patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais.

6. Žiūrų kaimo bendruomenės atkūrimas, ryšių skatinimas tarp įvairių kartų, atgaivinant senąją folkloro tradiciją. (anglų k. Reviving the empty community of Žiūrai by bringing our people who are scattered all over the world back together)

Jūratė Lebednykienė, Žiūrų visuomeninės bendrijos valdybos narė, viena iš projekto kūrėjų ir įgyvendintojų;

Vilma Miškinienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, projekto globėja.

Visų finalininkų projektų atstovai bus pakviesti į Vieną, kur 2018 m. lapkričio mėnesį Austrijos sostinės Vienos rotušėje bus iškilmingai paskelbti ir apdovanoti

Europos politikos inovacijų konkurso laureatai. Iškilmėse dalyvaus 500 svečių: konkurso finalininkai, politikai, verslo, kultūros atstovai iš visos Europos.

Vilniaus politikos analizės institutas 2019 metais organizuos ir Lietuvos politikos nacionalinių bei regioninių politikos inovacijų konkursą. Vilniaus politikos analizės institutas bendradarbiauja su Austrijos politikos inovacijų institutu. Lietuva tarptautiniame konkurse „Politikos inovacijų apdovanojimai“ dalyvauja pirmąjį kartą. Konkursą remia Kahane fondas, B&C Fondas bei kiti donorai.

Visą konkurso „Politikos inovacijų apdovanojimai 2018“ finalininkų sąrašą rasite adresu: https://www.innovationinpolitics.eu/blog-post/25

Daugiau informacijos teirautis:

Dalia Bankauskaitė, VPAI Medijų programos vadovė El. p.: dalia.bankauskaite@vilniusinstitute.lt; mob.tel.: +370 612 25727.


2018-08-21 VILNIAUS POLITIKOS ANALIZĖS INSTITUTO 2018 METŲ TIRIAMOSIOS ŽURNALISTIKOS KONKURSO APDOVANOJIMAI


Sveikiname visus Vilniaus politikos analizės instituto 2018 metų Tiriamosios žurnalistikos konkurso laureatus! 

Pirmoji premija skirta Dovydui Pancerovui (15min) už žurnalistinių tyrimų ciklą apie politikos ir verslo ryšius ir jų poveikį viešajai politikai.
Antroji premija skirta Michailui Maglovui ir Rytui Staseliui už tyrimus ir publikacijas, atskleidžiančias Lietuvos verslininkų veiklą, apeinant tarptautines sankcijas Rusijos aneksuotame Kryme bei verslo ryšius, keliančius grėsmę nacionaliniam saugumui.
Antroji premija skirta Šarūnui Černiauskui ir Birutei Davidonytei (15min) už žurnalistinį tyrimą dėl neskaidraus ES paramos panaudojimo atliekų rūšiavimo gamyklų projektams.
Trečioji premija skirta Vaidai Pilibaitytei (LRT Radijas) už radijo dokumentikos plėtojimą ir dviejų dalių dokumentinių laidų ciklą „Arsenas iš giedro dangaus".
Trečioji premija skirta Mindaugui Aušrai, Jurgitai Čeponytei, Ritai Miliūtei (Laisvės TV) už laidą R.I.T.A. „Putino bankininko draugai Lietuvoje", stiprinančią valstybės skaidrumą ir visuomenės atsparumą.
Trečioji premija skirta Birutei Davidonytei ir Šarūnui Černiauskui (15min.lt) už straipsnių ciklą apie Seimo nario ir jo artimųjų verslo saitus bei atskleistas ES pinigų panaudojimo schemas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems žurnalistams bei redakcijoms, kurie konkursui pasiūlė 42 tiriamosios žurnalistikos darbus.
Konkurso tikslas - skatinti nešališkus ir nuodugnius žurnalistinius tyrimus, padedančius visuomenei geriau suprasti Lietuvos socialinius, ekonominius, politinius iššūkius ir problemas, ginančius visuomenės interesą, žmogaus teises, analizuojančius nacionalinio ir regioninio lygmens viešojo valdymo atvirumą, veiksmingumą ir skaidrumą, socialinės atskirties priežastis, visuomenės atsparumą išorės grėsmėms.

Vilniaus politikos analizės instituto Tiriamosios žurnalistikos konkurso 2018 metų laureatai:


 

Vilniaus politikos analizės instituto 2018 metų Tiriamosios žurnalistikos konkurso apdovanojimų renginyje žiniasklaidos ekspertai diskutavo apie tiriamosios žurnalistikos vaidmenį stiprinant visuomenės atsparumą. Diskusijos akimirkos:


 Nuotraukų autorė - Jogailė Butrimaitė.

2018-08-21 VILNIAUS KONSULTACIJOS 2018


Kada: 2018 rugsėjo 13 d. 09:00
Kur: Vilniaus Tech Park, Antakalnio g. 17, Vilnius

Programa

Netikros (fake) naujienos, dezinformacija, propaganda, hibridinis karas - pastaraisiais metais šios temos smarkiai išpopuliarėjo visame pasaulyje. Nemažai dėmesio skiriama šių problemų analizei, tačiau vis dar trūksta aiškesnio supratimo, kokių veiksmų Vakarai ir atskiros valstybės turėtų imtis siekdamos efektyviai kovoti su šiomis grėsmėmis. Esame įsitikinę, kad jau pribrendo laikas pasistūmėti nuo aprašomosios ir diagnostinės perspektyvos link praktinės ir strateginės. Vilniaus konsultacijose 2018 kaip tik ir tarsimės dėl specifinių politinių sprendimų ir konkrečių sumanymų, kaip laimėti informacinius karus.

 

Vilniaus konsultacijose 2018 išsamiai aptarsime pastarųjų metų sėkmės istorijas, padarytas klaidas ir įdomiausius kovos su priešiška dezinformacija būdus. Žinomi ekspertai ir analitikai iš NATO šalių bei Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos dalinsis savo patirtimi ir konkrečiomis rekomendacijomis. Atskirą sesiją skirsime naujausiems šių laikų iššūkiams, kuriuos generuoja sparti technologijų pažanga, ypač dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse.

Vilniaus institutas taip pat pagerbs Lietuvos tiriamosios žurnalistikos konkurso laureatus - 2018 m. rugsėjo 13 d. 18:00 vyks iškilminga Vilniaus instituto Tiriamosios žurnalistikos apdovanojimų ceremonija.


Registracija: info@vilniusinstitute.lt


Vilniaus konsultacijos 2018 rengiamos kartu su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija.2018-05-24  KVIEČIAME Į POLITIKOS INOVACIJŲ DISKUSIJĄ!

Kviečiame 2018 m. birželio 4 d. 15 val. (pirmadienį) dalyvauti diskusijoje  „Inovatyvūs sprendimai – visuomenės postūmiui ir proveržiui“.

Diskusija vyks ISM Inovacijų bazė Arklių g. 18, Vilnius. Diskusijos tema: drąsūs, nekonjunktūriški politiniai sprendimai vedantys į apčiuopiamą rezultatą, turintys poveikį konkrečiai bendruomenei, regionui ar šaliai,   turintys tęstinumą ir finansinį saugumą – ar visa tai Lietuvoje vis dar retenybė ir, jei taip, kodėl?

Diskusija rengiama, siekiant suteikti postūmį Vilniaus politikos analizės instituto ir Europos Politikos inovacijų tinklo projekto „Politikos inovacijų apdovanojimai“ (Innovation in Politics Awards) iniciatyvoms.
Išsamiau apie projektą:  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-04-25-e-strasseris-politikoje-svarbu-realus-pokytis-o-ne-viesieji-rysiai/169602i

Registracijos formą rasite čia.

 


2018-05-08 SKELBIAME POLITIKOS INOVACIJŲ KONKURSĄ!


Vilniaus politikos analizės institutas kartu su Europos Politikos inovacijų tinklu kviečia dalyvauti europiniame politinių iniciatyvų konkurse „Politikos inovacijų apdovanojimai“ („Innovation in Politics Awards“). Iškilmingas Europos politinių inovacijų apdovanojimų įteikimas vyks 2018 m. gruodžio mėnesį Vienoje, Austrijoje.
Konkurso tikslas – pastebėti, pristatyti ir pagerbti politikus, turinčius drąsos kūrybingai diegti naujoves ir gebančius pasiekti realių rezultatų, pagerinti žmonių gyvenimą, sustiprinti valstybę, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ir veiklos srities. Naujos idėjos gimsta ne tik globaliu ar nacionaliniu lygmeniu, bet ir savivaldybėse, bendruomenėse.

Išsamią konkurso informaciją ir paraiškos formą rasite čia.


2018-04-04 SKELBIAME TIRIAMOSIOS ŽURNALISTIKOS KONKURSĄ!


Vilniaus politikos analizės institutas skelbia tiriamosios žurnalistikos darbų konkursą ir kviečia teikti tiriamosios žurnalistikos darbus arba juos nominuoti apdovanojimams. Konkurso tikslas – padėti visuomenei geriau suprasti Lietuvos socialinius, ekonominius, politinius iššūkius ir problemas, su kuriomis susiduriame valstybės ar savivaldos lygmeniu ir kurie skatina pozityvius pokyčius Lietuvoje.

Premijas laimėti gali Lietuvos žurnalistai, tyrėjai bei žiniasklaidos priemonės. Premijos bus teikiamos autoriams, autorių grupėms ar konkrečioms žiniasklaidos priemonėms.

Bus vertinami tiriamosios žurnalistikos darbai, atitinkantys konkurso tematiką ir tikslą, publikuoti Lietuvos spaudoje, interneto žiniasklaidoje, arba sukurtos laidos, transliuotos per radiją ar televiziją nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gegužės 15 d.

Konkursui darbai teikiami iki 2018 m. birželio 1 d.
Išsamią konkurso informaciją ir paraiškos formą rasite čia.


2018-03-22 Diskusija "Putin Forever or The Dawn of Post-Putin Era? The Meaning of Russian Election"

Kada: Kovo 22 d. 18:00

Kur:  Konferencijų salė, Didžioji g. 5, Vilnius

Rusijos prezidento rinkimų rezultatai buvo nuspėjami. Visgi lieka keli įdomūs ir svarbūs klausimai, susiję tiek su pačiu rinkimų procesu, tiek su platesnėmis politinėmis jų pasekmėmis. Koks buvo tikrasis rinkėjų aktyvumas ir ką valdžios aparatas buvo pasiryžęs daryti, kad pasiektų norimus rezultatus? Ką dar vienas Putino perrinkimas reiškia dabartiniam Rusijos režimui ir Vakarams? Ar pamatysime kokių nors pokyčių vidaus politikoje ir Rusijos laikysenoje tarptautinėje arenoje? Kokia Rusijos opozicijos ateitis?


Į šiuos ir kitus klausimus diskusijos metu atsakys:

  • Edward Lucas, CEPA
  • Anton Barbashin, Intersection Project
  • Solvita Denisa-Liepniece, Baltic Centre for Media Excellence
  • Vitaliy Averin, Rinkėjų teisių apsaugos judėjimas Golos
  • David Kankiya, Rinkėjų teisių apsaugos judėjimas Golos

Renginį moderuos Simas Čelutka, Europos saugumo programos direktorius VPAI. Renginio kalba - anglų.

Jei turite klausimų, susijusių su renginiu, galite kreiptis šiuo el. paštu: info@vilniusinstitute.lt